• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Allochtone sportclubs hinderen integratie nietCURAÇAO – Sportverenigingen waar voornamelijk allochtonen bij aangesloten zijn staan de integratie niet in de weg. Dat zegt sociaal wetenschapper Sieuwpersad Ramsahai. Hij promoveert maandag 3 november aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Thuiswedstrijd in een vreemd land.’ 

Allochtonen trekken zich niet alleen graag terug in eigen clubs omdat ze na de wedstrijd liever een bara of pastechi eten dan een kroketje. “Het beleven van je eigen identiteit is meer dan dat. Denk aan de eigen taal en het omgaan met elkaar. Het delen van de herinneringen aan Suriname, de Antillen of Molukken. Die zaken samen vormen hun identiteit.

Verwachten
“Volgens Ramsahai wordt in Nederland van allochtonen niet verwacht dat ze integreren, maar assimileren. “Van allochtonen wordt verwacht dat ze zich helemaal richten op Nederlandse mensen en de cultuur van de Nederlanders. Ze moeten trots zijn op Nederland en liever geen binding onderhouden met het moederland.” Maar uit het onderzoek blijkt dat de eigen cultuur en de binding met de moederlanden geen negatieve invloed hebben op de integratie.

Nederlandse partner
Ramsahai hield interviews bij autochtone en allochtone voetbalclubs. Hij vroeg onder andere naar het beluisteren van Nederlandstalige radioprogramma’s en die in de eigen taal. Voor deelname aan de arbeidsmarkt maakte het weinig uit waar men sport. Wel is er een duidelijk verschil op het gebied van sociaal-culturele integratie. Allochtonen in gemengde clubs hebben vaker een Nederlandse partner en ze spreken thuis vaker Nederlands.

Nauwelijks verschil
Het is volgens de Surinaamse onderzoeker verrassend dat het voor participatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs nauwelijks verschil uitmaakt waar men sport. Ook opmerkelijk vindt Ramsahai dat een meerderheid van zijn respondenten bij allochtone sportclubs vroeger bij autochtone clubs heeft gespeeld. “Ze misten mensen uit hun cultuur, ze kregen geen kansen om hogerop te spelen en een klein groepje heeft discriminatie ervaren.”

Bron: Wereldomroep 

www.versgeperst.com