voetbalCURAÇAO – Curaçao Soccer Academy (CSA) heeft laten onderzoeken in welke mate hun programma invloed heeft op de schoolprestaties van haar voetbaltalenten. “Sporttraining in combinatie met huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining beïnvloedt de leerprestaties positief”, luidt de conclusie.

Het onderzoek, dat zestien weken in beslag nam, zocht antwoord op de vraag ‘Wat is de invloed van de Curaçao Soccer Academy op de schoolresultaten van de kinderen sinds zij bij de CSA zijn aangesloten?’. Het is uitgevoerd door Tim Beuckens en Johan Brouwer in opdracht van Curaçao Soccer Academy en Hogeschool Inholland, Haarlem.

Methode
Nadat er een onderzoeksmethode, waaronder interviews met schoolhoofden en/of leerkrachten, gedragsverandering schema’s en vergelijken van rapportcijfers,was opgezet is er getoetst of de schoolresultaten, de motivatie, concentratie en sociale vaardigheden van 52 Academy pupillen veranderd zijn in het afgelopen jaar.

Resultaten
“Uit de resultaten van het onderzoek van Beuckens en Brouwer is gebleken dat sinds de kinderen deelnemen aan het Academy programma, hun motivatie en concentratie op school significant verbeterd zijn. Ook hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling tonen een merkbare verandering in positieve zin:, meldt CSA. “Al deze verbeteringen vertalen zich in een aantoonbare vooruitgang in rapport resultaten over het afgelopen jaar.”

Voorbeeld

De Academy spreekt hooppt dat dit programma als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere partijen die zich bezig houden met sportontwikkeling en algemene vorming voor jongeren op Curaçao. Curaçao Soccer Academy is een initiatief van Fundashon Bon Intenshon in samenwerking met FFK. De dagelijkse leiding is in handen van Hans van Elden en zijn team.

www.versgeperst.com