• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

zak met geldCURAÇAO – De drie openbare lichamen in Caribisch Nederland hebben 2013 met een begrotingsoverschot afgesloten. Toch moet er meer gedaan worden om het financieel beheer op orde te brengen, vindt het College financieel toezicht (Cft). Op Bonaire dreigt zelfs een aanwijzing, suggereert het Cft. Lees meer »

zak met geldCURAÇAO – De Curaçao International Financial Center (CIFC), een publiek-privaat partnerschap tussen de Curaçaose overheid en private sector, gaat op tour. De CIFC doet dit jaar Miami, Mexico en Bolivia aan. Het doel is om internationale bekendheid te geven aan de financiële sector van Curaçao.  Lees meer »

Partido PAISCURAÇAO – Regeringspartij PAIS gaat voorstellen om de loonindexering, het vakantiegeld en de pensioenregeling van politici te versoberen. Ook komt er een maximumvergoeding voor telefoonkosten. De exacte inhoud van het voorstel is overigens nog niet bekendgemaakt. Lees meer »

Standard & Poor'sCURAÇAO — Kredietbeoordelaar Standard and Poor’s (S&P) heeft de rating van de kredietwaardigheid van Curaçao niet aangepast, deze blijft A-. De vooruitzichten voor Curaçao zijn wel gewijzigd van negatief naar stabiel, meldt Caribisch Netwerk. Lees meer »

Alex RosariaCURAÇAO – Het Verenigd Koninkrijk stelt deze week tijdens de G-8 Top in Ierland voor om naast bilaterale belastingsuitwisselings-verdragen ook op multilateraal niveau informatie uitwisselen. Volgens partijleider Alex Rosaria is dit voorstel onacceptabel, en komt het niet goede van onze economie. Lees meer »

Jose JardimCURAÇAO – Het ministerie van Financiën meldt plannen te hebben voor een fonds ‘Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial’. Dit fonds is een samenwerkingsverband tussen de overheid en de private sector, om de sociale achterstand in de wijken aan te gaan pakken op het eiland. Lees meer »

CURAÇAO – “Waarom wachten we met het nemen van een beslissing over de monetaire unie met St. Maarten?” Dat heeft PAIS-leider Alex Rosaria gevraagd aan de minister van Financiën, José Jardim. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft St. Maarten onlangs geadviseerd uit de monetaire unie met Curaçao te stappen. Lees meer »

CURAÇAO – Het College financieel toezicht (Cft) heeft haar achtste halfjaarrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de rapportage blijkt dat Curaçao tot nu toe geen gecontroleerde jaarrekening, over de besteding van de belastinggelden vanaf 10 oktober 2010, aan het parlement heeft voorgelegd. Lees meer »

CURAÇAO – De leden van CIFA (Curaçao International Finances Association) hebben twee bestuursleden laten toetreden tot het bestuur. Dit gebeurde vorige week tijdens een algemene ledenvergadering. Victor den Hoedt (MeesPierson Curaçao) en Stephen Capella (Girobank) treden toe. Lees meer »

CURAÇAO – IBA, de Vereniging van Internationale Banken die de belangen van het internationale bankwezen op Curaçao en Sint Maarten behartigt, heeft sinds kort een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur wordt voorgezeten door Arthur Adams van Exprinter International Bank N.V. Lees meer »

CURAÇAO – Het College Financieel Toezicht (Cft) bracht deze week een bezoek aan Curaçao in verband met de begroting 2013. Volgens het College valt of staat de begroting met tijdige invoering van de voorgenomen maatregelen. Lees meer »

CURAÇAO – De vergadering over de begroting 2013 is verzet en dat geeft de Staten meer tijd om zich te buigen over het advies van de Raad van Advies (RvA). De RvA vindt dat de Nota van Financiën vele tegenstrijdigheden en onvolkomenheden bevat en dat geen inzicht is gegeven in de verbetering van het onderwijs. Lees meer »