• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Redactiestatuut

Met dit statuut legt Versgeperst.com de verhouding tussen redactie en uitgever vast en bewaakt zij de journalistieke onafhankelijkheid van de website. Wijziging is uitsluitend mogelijk na overeenstemming tussen genoemde partijen.

DE SITE

Sitenaam: Versgeperst.com
Karakteristiek: nieuws, Curaçao, multimediaal
Commerciële componenten: banners, advertenties
Predikaat: Journalistieke site

DE PARTIJEN

De Redactie: Deze bestaat uit een hoofdredacteur en diverse redacteuren die roulerend de rol van eindredacteur vervullen.

De Uitgever: Dit is Fresku Primí Multimedia B.V.

De Redactieraad: De oprichters van Versgeperst.com./p>

DE REDACTIE

De redactieleden worden door de uitgever benoemd, indien aanwezig op voordracht van de (hoofd)redacteur. De redactie voert haar taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of binnenuit, anders dan zoals in dit statuut is geregeld, zonder de uitgever schade te berokken.
De redactie werkt volgens de journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

DE UITGEVER

De uitgever is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden en bewaakt de redactionele formule.

DE REDACTIERAAD

De redactieraad adviseert gevraagd en ongevraagd de uitgever en de redactie op journalistiek, multimediaal en commercieel gebied.

CONCEPTEN

Siteconcept: omvat redactieconcept en commercieel concept. Beide concepten worden vastgesteld door en behoeven bij wijziging instemming van zowel redactie als uitgever. Redactie en uitgever informeren elkaar in een vroeg stadium over alle zaken die gevolgen hebben voor vorm en inhoud van de site. Het redactieconcept omvat titel, logo, inhoud, vorm en stijl. Het commerciële concept omvat de componenten waarmee geld verdiend wordt. Deze mogen geen afbreuk doen aan het redactieconcept. Wanneer dat naar het gevoel van de redactie toch gebeurt dan vervalt dit statuut want dan wordt de site aangemerkt als een commerciële site.

PARTNERS

Een partner is een andere partij die een op de site zichtbare dienst levert of afneemt (een redactiemedewerker is geen partner, een schoonmaakbureau evenmin). Het voornemen om een partnerschap met wie dan ook te sluiten of te verbreken, wordt vooraf besproken door uitgever en redactie, en behoeft beider goedkeuring.

ADVERTENTIES

Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst. Inhoud en volume behoeven de goedkeuring van zowel de hoofdredacteur als de uitgever. Als zij het niet met elkaar eens worden dan wordt een advertentie niet geplaatst of wordt het volume niet veranderd.

TECHNIEK

De redactie spreekt mee over de door de uitgever aan te schaffen productiemiddelen en de productiewijze.

Het al of niet coderen door de redactie van webkopij is een zaak van overleg tussen redactie en uitgever.

DIVERSEN

Wanneer de eigenaar besluit de site op te heffen en niet in een andere vorm voort te zetten, of besluit de site over te doen aan derden, is de eigenaar verplicht de redactie tijdig te informeren.

Op kleine redacties is de dialoog tussen redactie en uitgever van belang.

Dit statuut treedt in werking op 31-08-2009.