• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Bedrijvenplatform Milieu (BPM) heeft twee vrije bestuursfuncties opgevuld. Rajvee Metha en Karel Tujeehut zijn door de leden gekozen als nieuwe bestuursleden. BPM zet zich in als kennisplatform voor een duurzame ontwikkeling van het eiland, waarbij onder meer milieu en kwaliteit belangrijk zijn.

BPM organiseert jaarlijks meerdere seminars, evenementen en workshops. Tijdens deze evenementen kunnen bedrijven kennis opdoen over de draagvlakken van het platform, namelijk milieu, kwaliteit, arbo en duurzaamheid.

Karel Tujeehut
Ieder jaar worden er twee bestuursfuncties beschikbaar gesteld voor nieuwe bestuurskandidaten. De twee afgetreden bestuursleden zijn Barabara Leigh, vertegenwoordiger van de Maduro & Curiels Bank NV en Karel Tujeehut, vertegenwoordiger van Aqualectra en voorzitter van het BPM-bestuur. Laatstgenoemde had zich herkiesbaar gesteld en werd opnieuw gekozen. Ook Rajvee Mehta is gekozen als nieuw bestuurslid. Mehta vertegenwoordigt het adviesbedrijf Green Tree Curaçao binnen BPM.

Lezing
De eerstvolgende activiteit die BPM organiseert is een lezing door een deskundige over het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De lezing vindt plaats op donderdag 12 mei. Kijk voor meer informatie op de website.

www.versgeperst.com