• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Rijksministerraad heeft er op voorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om Glenn Camelia voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad voor de Rechtshandhaving van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Camelia is aanbevolen door Curaçao. 

De Raad voor de rechtshandhaving is een interlandelijk orgaan van Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De Raad is belast met de algemene inspectie op de effectiviteit en kwaliteit van verschillende diensten en instellingen die deel uitmaken van de justitiële keten op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook ziet de Raad toe op de effectiviteit en kwaliteit van de justitiële samenwerking tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor zover het de BES-eilanden betreft.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
De Rijksministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten ook mee ingestemd om Grace Maduro-Maduro en Adaly Marie-Lou Rodriguez voor te dragen voor benoeming tot lid van de beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Maduro-Maduro is aanbevolen door Aruba en Rodriguez door Curaçao. De Beheerraad fungeert als bemiddelaar tussen rechterlijke macht en bestuur, bereidt de begroting van het Hof voor en houdt toezicht op de uitvoering daarvan en op de bedrijfsvoering van het Hof.

www.versgeperst.com