• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO– Volgens Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) is de aanpassing van het belastingstelsel niet genoeg voor Curaçao om een goede concurrentiepositie in de regio te creëren. VBC vindt dat de overheid wel in de goede richting zit maar nog meer moet doen om onze concurrentiepositie te verbeteren.

Dit meldt VBC in hun nieuwsbrief van maart. “Om investeerders aan te trekken en daardoor meer werkgelegenheid te creëren moet Curaçao fiscaal concurrerend zijn. Een substantiële verlaging van de winstbelasting en de loon- en inkomstenbelasting op Curaçao geniet daarom de hoogste prioriteit”, met deze motivering is het belastingplan 2011-2014 van de Regering opgesteld.

Realistisch
“Het door de Regering gekozen uitgangspunt getuigt van realisme”, vindt VBC. “Immers wereldwijd is sprake van verschuiving van directe naar indirecte belastingen waarbij de tarieven van de directe belastingen worden verlaagd.” De vereniging geeft echter aan dat een aantrekkelijk investeringsklimaat meer omvat dan deze aanpassing. “Er moet ook gedacht worden aan aspecten als goed opgeleid en getraind personeel, bureaucratie, flexibele arbeidsmarkt en wetgeving costs of doing business, rechtszekerheid en veiligheid, adequate infrastructuur, macro economische stabiliteit en efficiënt werkende markten.”

Matig
De vereniging benadrukt dat zij achter het belastingplan van de regering staat, maar wil de regering toch adviseren een stapje verder te gaan. “Zo wordt voorgesteld om de winstbelasting op Curaçao van 34,5% naar 27,5% te verlagen. Op de BES eilanden is deze van 34,5 % naar 0% verlaagd, op Barbados van 40% naar 25% en Aruba van 35% naar 28%. Deze voorgestelde verlaging is uiteraard een stap in de goede richting echter ten opzichte van de ontwikkelingen in de regio matig.”

Overheidsuitgaven
Ten aanzien van de inkomstenbelasting trekt VBC dezelfde conclusie. “Om deze tarieven substantieel te kunnen verlagen is het noodzakelijk om overheidsuitgaven structureel te verminderen.” VBC noemt bezuinigingen in de gezondheidszorg en invoering van een verbod op politieke benoemingen als enkele concrete opties hiervoor.

Gemiste kans
De vereniging is ook niet enthousiast over de verhoging van de omzetbelasting. Het optrekken van het OB tarief van 5% naar 6% met handhaving van cumulatie betekent voortzetten van het beleid van concurrentieverstoring en schenden van het beginsel dat belastingen neutraal moeten werken. Een gemiste kans.

www.versgeperst.com