• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Jacinta Constancia (Natuur) heeft vanochtend een informatiebijeenkomst georganiseerd met vissers. Aanleiding is de ontevredenheid van de vissers over de vernielingen van hun netten en kanasters waardoor een kanastervisser vorige week een toerist verwondde.

De minister wil een oplossing zoeken voor alle betrokken partijen. Constancia meldt dat tijdens de gesprekken de vooruitgang van de vissers centraal staat. Een tweede informatiebijeenkomst voor de vissers volgt donderdag om 19:00 uur in het buurtcentrum in Soto.

Campagne
FOL-leider Anthony Godett drong er bij de overheid al eerder op aan om in te grijpen. Volgens Godett lijkt ‘het bijna een gewoonte om eigendommen van vissers te vernielen.’ De partijleider vindt dat de overheid een bewustwordingscampagne moet starten om iedereen te informeren over de schade die wordt veroorzaakt bij het vernielen van de netten.

13 reacties op “Constancia praat met vissers”

 1. We zijn die vissers van het gebied van playa canoa die heb visservergunning om in het gebied van playa canoa te vissen.En nu komt het meneer Homero.Da costa gomez die geen visservergunnig heb om in het gebied van playa canoa te vissen. En nu komt die meneer Homero probleem met die vissers van playa canoa te zoeken.En elke dag word die probleem groter . En ik will julie van L.V.V iets voor ons doen om die probleem niet groter worden of Mevr. Constancia om deze probleem te verwijderd elke keer is die zelfde probleem met die zelfde familie Da Costa gomez met probleem met die andere vissers op deze eiland .Ik wil een resoltacie krijgen om deze problemen te verwijderd om niet groter te worden bedankt

 2. @ Wimpiri,
  Met mijn CREDO back to basics en laat de natuur zijn gang bedoel ik absoluut niet mee dat waar wij de natuur een duwtje kunnen geven om zich te herstellen wij dat niet mogen doen.
  Aangezien wij in een democratisch land leven waar de gekozen overheid de dienst blijft uitmaken ontstaan er niet wenselijke chemische reacties.

  Blauwbaai is altijd particulier bezit geweest. Als de familie zwicht voor het grote geld en de projectontwikkelaars gouden bergen beloven aan de overheid in ruil voor weet ik veel wat dan zijn de rapen gaar.. Niet alleen Blauwbaai is naar de filistijnen geholpen. Als wij met elkaar niet oppassen zal het gebied om St Jorisbaai en het Oostelijk deel van het eiland ook veranderen in een groot betonvlakte.
  De natuur zal zich altijd herstellen wanneer wij de juiste ingrepen toepassen. Er zijn legio voorbeelden op onze bleu marble waar de natuur heeft laten zien dat hij genoeg veerkracht bezit om er weer bovenop te komen.

  Laten we maar eens beginnen met het aanleggen van een goed afvalwaterzuiveringsbeleid en die toepassen en handhaven. Pas dan kan de natuur zijn werk gaan doen en zijn wij bij mijn uitgangspunt back to basics.

 3. Beste Alexander,
  Ja, ik weet precies wat je bedoeld met de “verwoesting” die er is aangericht bij Sea Aquarium. Het mooiste onderwater gebiedje wat ik ooit gezien heb was, ik dacht dat het toen Playa Cacho genoemd werd, net om de hoek bij Bapor Kibra (in oostelijke richting). Alles verwoest. Waarvoor ?, een paar extra dollars ?

 4. Beste Sylvia,
  Je bent erg begaan met de natuur, ik ook, maar als je zegt:
  Ik stel voor back to basic. Om te beginnen, de natuur de natuur laten zijn. Hierdoor zullen de stranden hun authentieke originele vorm aannemen. De natuur houdt zichzelf in balans.
  Moet ik toch tegengas geven.
  Wat betreft de visstand heeft zo’n 40 jaar geleden een eilandraadslid eens voorgesteld om alle grote binnenwateren die dichtgeslibt waren weer te openen om zodoende weer “paaigronden” te creëren. In zo’n situatie help je de natuur en als dat met beleid gebeurd hebben we daar allemaal profijt van. Deze man werd zo’n beetje de raadszaal uitgelachen en het doorslag gevende argument om geen gehoor te geven aan zijn voorstel was eigenlijk hetzelfde als dat wat jij nu gebruikt “de natuur houdt zichzelf in balans”.
  Als je wat verder kijkt dan je neus lang is en je googled een beetje zal je zien dat er ontelbare voorbeelden zijn van natuur die door mensen geholpen wordt of alternatieven worden gecreërd en die daar alleen maar beter/mooier/vruchtbaarder van is geworden.
  En waar was jij en je Carmabi vrienden toen Blauwbaai verwoest werd ? En neem nu maar van mij aan (als niet biologisch onderlegd persoon, maar met, dacht ik, een behoorlijke dosis commonsense) dat Blauwbaai nooit en ik herhaal nooit meer zijn authenciteit terug krijgt.
  Dus kort samengevat, ik ga een heel eind met je mee als je zegt laat de natuur zijn ding doen, maar ben ook van mening dat daar waar wij het verantwoord kunnen doen, de natuur een handje moeten helpen.

 5. @Greenforce,

  Let’s talk business. Ik denk dat je als bedrijf je harpoenen dus niet moet gaan richten op de vissers die er altijd zijn geweest. De gehele kustbebouwing, “toerisme” en de snelle manier van geld verdienen van de overheid heeft ervoor gezorgd dat wij dus in de dikke shit zitten.

  Een overheid die decennia heeft bestaan uit niet capabele mensen. Ondanks de vele onderzoeksrapporten van goede bekenden van mij bij Carmabi , en dan praat ik over rapporten van meer dan 30 jaar oud die over dezelfde situaties praten als waar wij nu tegen aan lopen. Zo kan ik googlend teintallen verontrustende rapporten opzoeken. Er is niemand in het landsbestuur die volgens mij kaas heeft over het besturen van een land. Laat staan dat zij een team van adviseurs hebben waar zij goed onderbouwd advies van krijgen.

  Het hele eiland moet onder de loop genomen worden en er moet een andere wind gaan waaien. Duurzaam regeren anders veranderen wij echt in Islas inutiles incl. klein curacao.

 6. @GreenForce. Je hebt het over Sea Aquarium. Weet jij/jullie. Hoeveel corallen zijn gesnueveld bij het aanleg van sea aquarium beach, Sea Aquarium en Hotel??

 7. Beste Silvia,
  De schade die het toerisme aanricht staat hier niet ter discussie. Nergens pleiten wij voor het opspuiten van stranden. Daar is Green Force ook tegen.

  Op de vraag wie er eerst was: de vissen, die waren er eerst en die worden niet op een duurzame manier gevangen. Daarom is de visvangst van 900 ton per jaar, gezakt naar 300, een verschil van 600 ton, allemaal dankzij een slecht beleid of het ontbreken daarvan.

  De schade van het toerisme naar de vissen en het koral, valt in het niets in vergelijking met de olie die gelekt wordt door de raffinaderij in de Annabaai en de ontbrekende riolering die er voor zorgt dat ons vervuild water rechtstreeks de zee in gaat. Neem maar even een kijkje naast Cabana Beach, daar mondt de riol rechstreeks de zee in, naast de badplaatsen van onze gasten op het Sea Aquarium beach. Verder is er ook geen riolering voor de meeste huizen, inclusief de stadsdelen Punda en Otrabanda.

  Dit allemaal door regeringen (ook de huidige) die geen lange termijn vissie hebben en geen structureel milieuverbeterings beleid uitvoeren.

  Het is heel makelijk om de vinger te wijzen naar de toerist, maar het is de regering self die vaak de stranden laat opspuiten. Ook is het de regering, dus diegene die door het volk van dit eiland wordt gekozen, die de toestemming geeft voor het opspuiten van stranden bij prive projecten of toeristische complexen.
  Green Force

 8. DAT IS GEWOON VERSCHIKKELIJK,
  DIE VISSERS HUN NETTEN BESCHADIGEN ,HOE DURF JE!!!!!!!!!

 9. @Green Force,
  Ik kan me deels vinden in jou standpunt. Ik stel voor back to basic. Om te beginnen, de natuur de natuur laten zijn. Hierdoor zullen de stranden hun authentieke originele vorm aannemen. De natuur houdt zichzelf in balans.

  Alleen mensen met vergunning mogen de zee op. Er komen informatieavonden en bij elke vissersbaai is er een visserijcommissie (met lokale mensen met ondersteuning van Carmabi) die toeziet op een duurzaam gebruik van de zee.

  We gaan alle schepen, zeilboten en jachten verplichten aan te meren in jachthavens. Verder komen er kwekerijen van karko en kreeft waardoor de behoefte om ze uit zee te halen zal verminderen.

 10. In onderstaande landsbesluit staan alle regels genoemd waaraan een ieder zich heeft te houden. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Nederlandse%20Antillen/6701/6701_1.html
  Onderzoek de problematiek bij de bron, rekening houdend met de belasting die het toerisme bijdraagt aan het leefmilieu van de vissen, het koraal. Bedenk even dat het aanleggen van witte nepstranden destructief zijn voor het rif. Na elke storm moet het allemaal weer opgespoten worden. Aan iedereen die moedwillig bijdraagt aan de gespannen sfeer met de lokale vissers wil ik een ding vragen. Wie waren er het eerst. De kwaliteit van het rif is niet meer wat het is geweest. Bonaire staat niet meer in de top 3, hoe zou dit komen. Toerisme is niet alleen een zegen maar ook een vloek.

 11. De locale vissers maken zich schuldig aan overbevissing, uitroeing van karko en kreeft, beschadiging van koral, vangs en verkoop van beschermde diersoorten en het dumpen van afval in de zee. Waarom spreekt de minister Constancia en de heer Godett niet eerst hierover?. Waarom pakken zij illegale visserij niet eerst aan en voeren zij een duurzame manier van vissen in?.

  Als de regering nu eerst hiermee begint, dan zullen de vissers veel meer respect krijgen en kunnen zij ook profiteren van duurzame en betrouwbare visstanden.

  Zo lang dat niet gebeurt neemt niemand de vissers noch de regering serieus en zullen milieuactivisten doorgaan met hun praktijken.

  Aan de regering: Ga eerst doen wat je hoort te doen voordat je onzin uitspreekt en een paar stemmers voor je probeerd te krijgen. Jullie zouden veel meer stemmen krijgen bij duidelijke regelgeving omtrent visserij en milieubescherming.
  Green Force

 12. Een normaal land heeft wetten waaraan burgers zich moeten houden. Als burgers zien dat iemand zich niet aan de wet houdt, dan mogen burgers ingrijpen. Het is dus volledig terecht dat burgers ingrijpen bij illegale vis-praktijken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de minister om een onderzoek te starten en de verantwoordelijke vissers aan te pakken. Het verwonden van burgers welke niets anders doen dan de wet handhaven (omdat de overheid op dit eiland daar blijkbaar niet toe in staat is), is in alle beschaafde landen van deze wereld ernstig misdrijf. Ook het aanmoedigen van het plegen van misdrijven zoals ene Godett blijkbaar denkt te moeten doen is vrijwel overal strafbaar. Ik meen dat de heer Godett nog in zijn proeftijd zit, dus dat lijkt me duidelijk. Hier hebben we echter blijkbaar te maken met een minder ontwikkeld land met een minister die niet ingrijpt maar dit soort misdrijven met een kopje thee onder het toch al veel te dikke tapijt wil vegen.

 13. Als zoals Godett het voorsteld is het enkel en alleen om zijn gezin te voeden. Dat gaat voor niemand een probleem zijn. Dus verbied visnetten, fuiken, kanasters dan hoeft niemand deze nog kapot maken. EN er MOET een degelijke controle komen op vissers. Er is een wet die verbied om te vissen met harpoenen. niemand trekt zich daar wat van aan en de politie doet er NIKS aan. Vissen met een lijn is geen [probleem en dan geef je de vis een kans, dit is eerlijk. OOK VERBIEDEN van Ankers uit te gooien, deze vernielen het koraal ook. als er geen koraal is kan er ook geen vis zijn.