• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Rooms Katholieken Schoolbestuur (RKCS) heeft gisteren weer een aantal scholen toestemming gegeven om leerlingen naar huis te sturen door de stank van de uitlaatgassen van Raffinaderij Isla. Reden voor Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) om aan de bel te trekken.

Na twee korte brieven van SMOC gericht aan de Milieudienst heeft de stichting contact opgenomen met Milieuminister Jacinta Constancia. SMOC wil graag weten wat de stank heeft veroorzaakt dat ook vorige week meer dan duizend leerlingen naar huis stuurde.

Onderzoek
Leerlingen en docenten van het Maria Immaculata Lyceum, Ancilla Domini en Maria College waren afgelopen week onwel geworden door de stank. De stichting heeft vanuit de media vernomen dat de Milieudienst vorige week een onderzoek is gestart en SMOC wil van Constancia weten of hier al meer duidelijkheid over is.

Luchtmetingen
SMOC vraagt zich daarnaast af waarom de meetresultaten van de luchtkwaliteit in de wijken Beth Chaim en Kas Chikitu op de website luchtmetingencuracao.org niet beschikbaar zijn. Deze informatie moet via de website openbaar zijn voor het volk. “Een jaar geleden heeft SMOC’s adviseur, Michel Ruijter, de Milieudienst aangeboden hierbij te helpen. Wij vragen u om de Milieudienst te verzoeken dit aanbod opnieuw in overweging te nemen”, schrijft SMOC aan de minister.

Rechtstreeks
Stichting SMOC geeft aan voortaan liever rechtstreeks vragen te stellen aan de bewindsvrouw. “Onze ervaring leert dat vragen stellen aan de Milieudienst zinloos is omdat er nooit wordt gereageerd. Mede gezien het belang van de beschikbaarheid van de meetgegevens in situaties zoals die zich deze week en afgelopen week weer voordoen hopen wij op een snelle reactie”, vraagt de stichting aan de minister.

www.versgeperst.com