• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De cao voor Autobusbedrijf Curaçao (ABC) liep in december af. Sindsdien wordt er al met de vakbond UGTK/Cadmu onderhandeld, maar de gesprekken lopen tot nu toe muurvast. De vakvond eist dat de directie voor morgen vijf uur met een voorstel voor salarisverhoging voor het personeel komt.

Amigoe meldt dat volgens vakbondsvoorzitter Wendell Meulen het grootste probleem is dat het overgrote deel van het personeel niet meer dan 2.000 gulden per maand verdient. “Drie jaar geleden kwamen wij bij de cao-onderhandelingen overeen dat iedereen 100 gulden zou krijgen en in 2009 en 2010 ieder anderhalf procent aan brutosalaris”, zegt Meulen.

Evaluaties
“Ook zou het personeel evaluaties moeten ondergaan, waarna hun salaris zou worden aangepast. Maar deze evaluaties hebben nooit plaatsgevonden en je moet er rekening mee houden dat er in de afgelopen vier jaar sprake is geweest van een stijging van 10 procent voor de kosten van het levensonderhoud.”

Vier miljoen
Minister Charles Cooper (Verkeer en Vervoer) laat weten dat ABC een zwaar gesubsidieerd bedrijf is. “Per jaar krijgt het een bedrag van 4 miljoen van de overheid. Wij dienen ons aan onze begroting te houden. Deze regering wil niet dat fouten uit het verleden worden herhaald, dus als ABC meer geld nodig heeft zal dit moeten komen uit verhoging van de efficiëntie en productie van het bedrijf.”

1 reactie op “ABC eist salarisverhoging”

  1. Busje komt zo……..