• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

curaçao biljetten antilliaanse guldenCURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat weten dat het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao in de maand januari met 0,3 procent gestegen is ten opzichte van december 2010. Het twaalfmaandsgemiddelde van dit cijfer is echter wel iets gedaald.Tussen januari 2010 en januari 2011 steeg het prijsindexcijfer met 1,9 procent. Volgens het CBS geeft dit slechts weer hoeveel duurder januari 2011 was ten opzichte van januari 2010. Het bureau gebruikt daarom liever het twaalfmaandsgemiddelde van 2,7 procent als indexeringsinstrument, omdat het een goed beeld van de langetermijninflatie geeft. Dit gemiddelde lag in december 2010 op 2,8 procent. “De inflatie op Curaçao is dus iets gedaald”, concludeert het CBS.

Bestedingscategorieën
De belangrijkste prijsontwikkelingen op Curaçao hebben zich volgens het CBS voorgedaan in de bestedingscategorieën: voeding, woninginrichting en huisraad en overig. De bestedingscategorie vervoer en communicatie bleef stabiel in prijs.

www.versgeperst.com