• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het onderzoek om te bepalen hoeveel personen zich in Nederland vestigen na naturalisatie in de Nederlandse Antillen of Aruba is afgerond. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) laat weten dat de benodigde informatie niet beschikbaar is.

In juni 2008 werd toegezegd te onderzoeken of uit de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) informatie kon worden gehaald over het aantal personen dat zich in Nederland vestigt na naturalisatie in de Antillen of Aruba. De registratie van uit de Nederlandse Antillen en Aruba ingeschreven personen van 2006 tot en met 2009  werd daarvoor onderzocht.

Onderscheid
Het onderzoek toont aan dat er niet genoeg onderscheid kan worden gemaakt tussen personen die vanaf hun geboorte Nederlander zijn en personen die later in hun leven Nederlander zijn geworden. Volgens de minister zijn hier twee oorzaken van. Personen die gemigreerd zijn, kúnnen, maar hoeven niet per se in de Nederlandse Antillen of Aruba de Nederlandse nationaliteit te hebben verkregen. Ten tweede kan uit de registratie in de GBA niet worden afgeleid of het een Nederlander betreft die dat al vanaf de geboorte is of die later Nederlander is geworden.

Niet verantwoord
Donner zegt dat de GBA bedoeld is voor de actuele registratie van Nederlanders en ‘vreemdelingen’ in Nederlandse gemeenten en niet om migratiebewegingen te registreren. Volgens Donner zou de beantwoording van de vraag een arbeidsintenstieve handmatige operatie zijn, waarin alle gegevens moeten worden nagetrokken. “In een tijd waarin de overheidsdienst krimpt lijkt mij dat de bekostiging van dit onderzoek niet verantwoord is”, aldus de minister.

1 reactie op “Minister Donner rondt onderzoek af”

  1. Zou het, niet in het Koninkrijk der Nederlanden geboren zijn, een indicatie kunnen zijn ?