• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

curaçao biljetten antilliaanse guldenCURAÇAO – Het aantal producten dat tot de basislevensbehoeften behoort wordt uitgebreid. Ook wordt de wet 80-20 ingevoerd, die garandeert dat alle ondernemers 80 procent lokaal personeel in dienst hebben. Deze afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de belastinghervormingen.

Deze hervormingen zijn noodzakelijk, zo meldt Amigoe. Het belastingstelsel wordt zo simpeler en aantrekkelijker voor investeerders. Daarnaast heeft Bonaire een nieuw belastingstelsel geïntroduceerd en is het buureiland daarmee een directe concurrent voor wat betreft de vestiging van ondernemingen.

Belastingvoordeel
Minister George Jamaloodin (Financiën) hoopte dat er voor eind vorig jaar al beslist zou zijn over zijn plan voor een nieuw belastingstelsel. Maar coalitiepartners MAN en Pueblo Soberano waren erg kritisch en daardoor vreest Jamaloodin dat bepaalde onderdelen van het plan met een jaar moeten worden uitgesteld. Het gaat hierbij vooral om belastingvoordelen. De voorstellen zijn naar de adviesorganen, zoals de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad, gestuurd.

Fases
Het nieuwe stelsel wordt in fases geïmplementeerd. Directe belastingen, zoals inkomsten- en winstbelasting, worden verlaagd. De omzetbelasting, een indirecte belasting, wordt verhoogd. Omdat de mensen met lage inkomens geen direct voordeel uit de verlaging van de inkomstenbelasting halen, krijgen zij een premiekorting op hun sociale premies.

Maximumprijzen
Verder wordt er meer controle uitgevoerd op naleving van de maximumprijzen. Er wordt een consumentenwet vastgesteld die de consument moet beschermen tegen ondernemers die zich niet aan de wettelijke bepalingen houden. Daarnaast gaat de subsidie voor de consumentenstichting omhoog en komt er een wet tegen kortetermijncontracten.

www.versgeperst.com