• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – World Lebanes Cultural Union Curaçao (WLCU) is tot twee keer toe in het gelijk gesteld in de rechtszaken tegen Anique Ayubi en haar moeder Judit Perret Gentil. WLCU is een vereniging die de vriendschappelijke banden tussen Curaçao en Libanon wil versterken.

WLCU had Ayubi gekozen om Curaçao te vertegenwoordigen op 26 augustus 2009 bij de ‘Miss Lebanon Emigrant 2009 Pageant’. Dinsdag werd geoordeeld over de zaak die WLCU aanspande tegen de twee vrouwen. De vereniging wordt in het gelijk gesteld en de tegenpartij moet ruim 25.000 gulden betalen aan WLCU.

Betaling
De discussie gaat over de betaling van 500 dollar voor onvoorziene kosten van WLCU aan Ayubi en Perret Gentil. De vereniging schreef hiervoor een cheque uit die niet uitgegeven kon worden in Amsterdam. Het zou daardoor te laat zijn voor de moeder en dochter om vanuit Amsterdam nog naar Libanon te gaan, waardoor de reis werd afgezegd en Ayubi niet deelnam aan de verkiezing. Uit de stukken blijkt dat echter wel dat voordat de reis gestart was, het geld al op hun rekening stond.

Openstaande gelden
Ayubi en Perret Gentil eisten een schadevergoeding van bijna 60.000 gulden. WLCU vindt daarentegen dat moeder en dochter samen ruim 25.000 gulden moeten betalen voor kosten die de vereniging zelf heeft betaald voor deelname aan de verkiezing. WLCU vindt dat de vrouwen de overeenkomst niet zijn nagekomen. Daarnaast staat er nog 2.600 gulden open die Perret Gentil nog niet heeft afgedragen. Dit geld is afkomstig van verkochte kaarten van de fundraising. WLCU is uiteindelijk tot twee keer toe in het gelijk gesteld bij de rechtszaken.

www.versgeperst.com