• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

curaçao biljetten antilliaanse guldenCURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in december vorig jaar opnieuw een conjunctuurenquête gehouden. Daaruit blijkt dat 19 procent van de bedrijven op het eiland één of meer investeringsbelemmeringen heeft. Wel zien veel bedrijven de toekomst positief in.

De belangrijkste oorzaak van de investeringsbelemmeringen is meestal het tekort aan financiële middelen. Andere redenen zijn bijvoorbeeld de werking van de markt en het renteniveau. De mening over het investeringsklimaat is verslechterd. Minder bedrijven hebben aangegeven het klimaat goed te vinden. De meeste bedrijven zelfs noemen dit klimaat ‘matig’.

Steekproef
De conjunctuurenquête wordt twee keer per jaar, in juni en december, uitgevoerd onder alle bedrijven met tien of meer werknemers. Van de bedrijven met minder werknemers wordt een steekproef genomen.

Toekomst
Uit de enquête van afgelopen december blijkt dat het vertrouwen van ondernemers in de economie ten opzichte van juni niet veranderd is. Ook het vertrouwen dat bedrijven hebben in de toekomst is stabiel. Bijna de helft van de bedrijven heeft aangegeven dit jaar een omzetstijging te verwachten.

Positief resultaat
Tot slot bleek uit het onderzoek dat bijna driekwart van de bedrijven vorig jaar een positief bedrijfsresultaat heeft behaald. Een hoog percentage, ook in vergelijking met Bonaire en Sint Maarten, en een procentpunt meer dan de laatste twee jaar.

www.versgeperst.com