• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Volgens minister van Sociale Ontwikkeling en Welzijn Hensley Koeiman (MAN) is het op dit moment de beste oplossing voor het ouderdomspensioen (AOV-fonds) om de leeftijd te verhogen naar 65 jaar. Andere opties zijn volgens Koeiman niet haalbaar. 

Nadat Koeiman vorige week een presentatie bijwoonde van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kwam hij tot deze conclusie, meldt Antilliaans Dagblad. “Een beslissing kan niet meer uitblijven. Ik zal een consultatieronde houden met alle stakeholders en dan zo snel mogelijk tot een besluit komen,” zegt Koeiman.

Voortgang AOV-fonds
De SVB verzocht al meerdere keren de leeftijdsgrens te verhogen naar 65 jaar. Zo schrijft de SVB: “Ondanks opeenvolgende adviezen en aanbevelingen van respectabele commissies en onder andere de SVB om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en daarmee de duurzaamheid van het AOV-fonds te kunnen blijven waarborgen. Het is van groot belang dat zo spoedig mogelijk deze aanbevelingen daadwerkelijk worden geformaliseerd middels wetgeving om tijdig in te spelen op voorziene ontwikkelingen en niet te wachten totdat de crisis zich voordoet.”

Financiën
SVB meldt dat als er geen verhoging van de pensioensleeftijd plaatsvindt, het AOV/AWW-fonds op den duur tekorten gaat vertonen. “De financiële gevolgen van de vergrijzing van de bevolking en in mindere mate de jaarlijkse toename van de uitkeringen vanwege indexering zijn de belangrijkste gevolgen voor het AOV/AWW-fonds,” aldus de SVB.www.versgeperst.com