• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Donata vergist zich als hij stelt dat in Nederland doden vallen door zwaveldioxide.” Dit laat SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen weten als reactie op interim-directeur van de BOO-centrale Gregorio Donata. “Het is misleidend dat Donata stelt dat men in Nederland om dezelfde reden doodgaat als hier.”

In Nederland betreft het hele fijne stof, afkomstig van verkeer en industrie, zelfs uit omringende landen als Duitsland. Curaçao heeft alleen de Isla die zwaveldioxide uitstoot en de auto’s die op benzine van de Isla rijden. “Uit het rapport Ecorys uit 2005, die in opdracht van Refineria Korsou is opgesteld, blijkt dat er op Curaçao ten minste 18 vroegtijdige doden zijn te betreuren door de uitstoot van alleen de Isla, dus bovenop de vroegtijdige doden door andere bronnen,” reageert Van Leeuwen.

Nederland betrokken
Dat Donata vandaag in het Antilliaans Dagblad stelt dat er Nederlandse pijlen worden gericht op Curaçao is volgens van Leeuwen ‘volstrekt onjuist.’  “SMOC en anderen bevinden zich op Curaçao. Nederland is betrokken omdat de overheden van Nederlandse Antillen en Curaçao niets doen om de uitstoot aan te pakken, en beroept zich op de waarborgfunctie. Dat is haar taak. Het betreft immers onrechtmatige daad en onbehoorlijk bestuur.”

Verantwoordelijkheid
Het gaat volgens Van Leeuwen niet om Donata of SMOC, het gaat om de bewoners onder de rook. “Vijf jaar rechtszaken hebben bewezen dat Isla en BOO de schuldigen zijn voor de gezondheidsschade van de bewoners. Als topmanager van Isla en nu interim-directeur van BOO is Donata mede verantwoordelijk voor de milieumisdaden met vroegtijdige doden tot gevolg. Zijn poging om de bevolking voor de zoveelste keer te misleiden lijkt op een sprong van een kat in het nauw.” 

Misleidend
“Het aanbrengen van de door Donata gewenste nuanceringen kan beter niet worden overgelaten aan een topmanager van de vervuiler zelf. Donata levert met zijn misleidende brief het beste bewijs,” meldt van Leeuwen tot slot.

www.versgeperst.com