• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

curaçaose vlag wordt gehesenCURAÇAO – Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) maakt na twee jaar de positieve tussenbalans op. KBB levert inmiddels een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsbevolking van het eiland.

Zowel door scholen als op de arbeidsmarkt wordt gewerkt aan projecten die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moeten verbeteren. KBB zorgt ervoor dat de genomen initiatieven bij elkaar komen en dat er inzicht in elkaars situatie ontstaat. Uit de halfjaarlijkse rapportage blijkt dat alle projectdoelstellingen ruimschoots worden behaald. Verder besteedt KBB veel aandacht aan de kwaliteit van de beroepspraktijk.

Samenwerking
De samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven is merkbaar toegenomen. Daarnaast zijn er recent fondsen beschikbaar gekomen voor het beroepsonderwijs, waarmee scholen verdere activiteiten kunnen ontwikkelen die gericht zijn op een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

www.versgeperst.com