• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Er moet meer aandacht komen voor de giftige stof vanadium die de Isla-raffinaderij uitstoot. Dat stelt Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc). In het laatste rapport van TNO uit 2007 blijkt dat alleen de uitstoot van  fijnstof, zwaveldioxide (SO2) en diwaterstofsulfide (H2S) wordt gemeten op Curaçao .

“De uitstoot van zwaveldioxide zorgt ervoor dat de normen voor luchtkwaliteit benedenwinds van het Schottegatgebied enorm worden overschreden. Het water van het Schottegatgebied is zo vervuild door olie dat het een bedreiging is voor het waterkwaliteit op andere plekken langs de kuststreek”, zegt Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen. Volgens hem is hierdoor de kwaliteit van het grondwater in de waterputten van bewoners een zorgpunt.

Concentratie vanadium
Bovenwinds de Isla komt er geen vanadium, een metaalsoort, voor. Benedenwinds komt dit wel voor. De Isla is hiervoor verantwoordelijk. TNO had als aanbeveling dat er meer onderzoek gedaan moest worden naar vanadium omdat de concentratie vanadium in waterputten te hoog is. Volgens Van Leeuwen is er nog geen onderzoek naar gedaan, wat hij erg verontrustend vindt.

Schade
De Isla verbrandt een hoop stoffen, hierbij ontstaat vanadiumpentaoxide. Dit ontstaat als er stoffen met vanadium worden verbrand. Vanadiumpentaoxide is erg schadelijk voor de gezondheid. “Isla neemt het niet zo nauw met het dumpen van afval. Op deze manier komen schadelijke stoffen in het oppervlakte- en grondwater terecht”, aldus Van Leeuwen.

www.versgeperst.com