• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Helmin Wiels, leider van Pueblo Soberano, hekelt het feit dat Emsley Tromp, directeur van de Centrale Bank, op eigen houtje dollarisatie propageert. “We willen graag weten hoe het staat met onze deviezen, goudvoorraad en het functioneren van de Centrale Bank in het algemeen”, aldus Wiels.

Wiels vraagt zich in Antilliaans Dagblad af wie Tromp toestemming heeft gegeven om de dollar te propageren. “De regering is degene die het monetair bepaalt, Tromp’s taak is om toezicht te houden op het bancair verkeer, verzekering- en kredietwezen.” Wiels vervolgt: “Dankzij hem beginnen we deze week met een enorm probleem: een verstoorde relatie tussen Curaçao en Aruba in verband met vermeende dollarisatie op de eilanden. De inmenging van Tromp in zaken die hem niet aangaan heeft hiermee zijn climax bereikt.”

Ondergang
Wiels denkt dat de ondergang van de dollar nabij is en dat zijn plaats is ingenomen door de Chinese yuan. “Volgens Tromp had een Arubaanse minister hem verteld dat ook Aruba op dollarisatie zou overgaan als Sint Maarten en Curaçao dit zouden doen. De Arubaanse regering ontkent dit en hierover zijn gesprekken geweest met Tromp. Het kabinet Schotte heeft om opheldering gevraagd omtrent Tromp’s uitspraken.”

Discipline
Sowieso moet het monetair beleid van Sint Maarten worden losgekoppeld van dat van Curaçao volgens Wiels. “Sint Maarten heeft geen fiscale discipline en moet in feite onder curatele worden gesteld.” PS heeft om een openbare vergadering gevraagd in verband met een gescheiden monetair beleid tussen Sint Maarten en hoopt dat Tromp daarbij is. De vergadering vindt, aldus Antilliaans Dagblad, waarschijnlijk volgende week plaats.

3 reacties op “Wiels zet vraagtekens bij Tromp”

  1. En ik zet vraagtekens bij Wiels.

  2. Beste P La Reine, Duisenberg 15 jaar, Holtrop 21 jaar, Zijlstra 14 jaar, volgens mij zijn deze directeuren wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd gestopt. Dus ik en ik denk vele landgenoten begrijpen uw opmerking niet, of zit hier een “verscholen agenda” achter. Wiels heeft het blijkbaar ook niet zo voorzien op Tromp. Is dit zo’n Curacaosche toevalligheid ?

  3. Eigenlijk heb ik mij altijd afgevraagd hoe het mogelijk is de direkteur van een centralebank mag/kan blijven zitten als de heer Tromp op Curacao. Is er iemand die dit weet? In Nederland, Duitsland, Belgie, Amerika enz zijn ze aan periodes verbonden. Hoe goed ook ze ook zijn.