• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – In 2010 heeft Curaçao met 2,8 procent een vrij gemiddelde inflatie gehad. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze inflatie is wel hoger dan de 1,8 procent van 2009. Vooral Wonen en Voeding zijn duurder geworden.

Onze grootste kostenpost is Wonen. Wonen is in 2010 4 procent duurder geworden dan in 2009, vooral door stijging van de energieprijzen. Deze prijzen waren in september 2009 al gestegen, maar zijn in 2010 niet meer gedaald.

Autorijden duurder
Na Wonen besteden we het meeste geld aan Vervoer & Communicatie, dat in 2010 2,5 procent duurder is geworden. Dit is met name te wijten aan de hogere prijs voor reparaties en grote beurten van auto’s en de gestegen brandstofprijzen.

Grootste stijger
Op de derde plaats in ons bestedingspatroon staat Voeding. Hierop was de inflatie het hoogst, 4,7 procent. Alweer zijn groente, fruit en aardappelen de boosdoener. De prijs van deze productgroep stijgt al sinds 2005 elk jaar met meer dan 15 procent. Alleen 2007 was met 11,7 procent een uitzondering. Ondanks dat is de inflatie op Voeding van 2010 de laagste sinds 2004. Dit danken we aan een daling van de prijzen voor zuivel, kookvetten en -oliën en graanproducten.

Een lichtpuntje
Voor de grootverbruikers van schoenen is er goed nieuws. De gemiddelde prijs van schoenen in 2010 was 12,7 procent lager dan in 2009. Dit komt volgens het CBS voor een groot deel door de vele aanbiedingen die er waren in februari vorig jaar. 

Twee procent
De algemene gedachte is dat de inflatie in een gezond groeiende economie ongeveer twee procent bedraagt. Een te hoge inflatie kan nadelig zijn voor de koopkracht van consumenten, de waarde van spaartegoeden, de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland en kan leiden tot verhoging van het renteniveau, waardoor investeringen uitblijven.

Over inflatie
Inflatie kan worden gedefinieerd als een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging, met als gevolg geldontwaarding (dus koopkrachtdaling van het geld) en stijging van de kosten van levensonderhoud. Het kan worden veroorzaakt door duurdere import, hogere loonkosten, hogere overige bedrijfslasten of productiekosten, het marktspel van vraag en aanbod (schaarste van producten/diensten), hogere winstmarges van bedrijven en stijging van de geldhoeveelheid in omloop.

CPI = consumentenprijsindex

www.versgeperst.com