• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Tweede Kamer in Nederland heeft zich vandaag gebogen over Curaçao en Sint Maarten. De bestuurlijke en financiële problemen op de eilanden zijn de Kamer een doorn in het oog. SP, VVD en PVV roepen om ingrijpen op grond van de waarborgfunctie.

De landen van het Koninkrijk der Nederlanden kennen al jarenlang een onderlinge waarborgfunctie. Dit houdt in dat Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao gezamenlijk kunnen ingrijpen als rechtszekerheid of deugdelijk bestuur in het gedrang komt.

Visie
De Kamer vroeg Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, al drie keer eerder om zijn visie te geven op de mogelijkheden die het Statuut biedt om in te grijpen. Volgens de minister is de deugdelijkheid van het bestuur niet in het geding. Hij waarschuwt dat ingrijpen een laatste redmiddel is. “Het Nederlandse parlement kan niet zomaar de maat nemen van regeringen van andere Koninkrijkslanden.”

Integriteit
Op Curaçao is de integriteit van de bestuurders in het geding. Zo werden nieuwe bewindslieden pas ná aanstelling gescreend. Tweede Kamerlid Ronald van Raak zegt hierover: “Slechts enkele maanden hebben Curaçao en Sint Maarten een nieuwe regering, maar het is nu alweer een puinhoop. Op Curaçao zijn ministers aan de macht die bij een fatsoenlijke screening nooit zouden zijn benoemd,” meldt Antilliaans Dagblad

Motie
Van Raak vindt dat Nederland voortaan de screening op Curaçao en Sint Maarten moet doen. Minister Donner verdedigt de screening: die zou vergelijkbaar zijn met die in Nederland. De Kamer stemt op 15 februari over de motie die bij dit debat is ingediend.

www.versgeperst.com