• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister van Financiën George Jamaloodin meldt binnenkort de vermeende fraude in de donatiezaak van de Landsloterij en de Stichting un Miho Bibienda bij het OM. Met twaalf stemmen voor de motie werd de motie aangenomen. De PAR stemde met zes stemmen als enige partij tegen de motie.

De PAR eiste dat Jamaloodin een officiële verklaring indient. Het afleggen van een valse verklaring is namelijk strafbaar. Het grootste deel van het parlement was van mening dat de onregelmatigheden in deze zaak hoog genoeg zijn om aan te nemen dat het hier om strafbare feiten kan gaan.

Onderzoek
Nu Jamaloodin een aanklacht gaat indienen, start het OM een onderzoek wat duidelijk moet maken in welke mate er bij de donatie regels zijn overtreden. De PAR was met zes stemmen tegen deze motie. “Het is niet duidelijk tegen wie en tegen welk strafbaar feit de minister aangifte gaat doen, ” meldt Pedro Atacho (PAR).

Verdacht
De motie van de PAR om aangifte te doen tegen zichzelf werd afgewezen. “Ik ben blij dat de Staten de motie om zelf naar het OM te gaan heeft afgewezen. Door deze afwijzing van de motie wordt het voor ons heel duidelijk dat de beschuldigingen van Jamaloodin niet correct waren. De Staten vindt ons niet meer verdacht,” vertelt Atacho.

www.versgeperst.com