• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Curaçaose Militie is zeventien nieuwe leiders rijker. Met de woorden ‘Trouw aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’ accepteerden de militairen alle rechten en plichten die aan hun nieuwe status toebehoren.

Tijdens de ceremonie op de Marinekazerne Suffisant werd de groep nieuwe leidinggevenden een voorbeeld genoemd. “Om als leider te worden erkend is goed leiderschap van belang, kennis, vakmanschap, maar bovenal persoonlijkheid”, aldus kazernecommandant Enrique Sanchez. Hij gaf de nieuwe leiders nog mee altijd naar eer en geweten hun leidende rol te vervullen.


www.versgeperst.com