• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Milieubewegingen Amigu di Tera en Defensa Ambiental hebben in een schrijven aan premier Gerrit Schotte verzocht om een snelle behandeling van de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer. “Al meer dan 20 jaar ligt deze Landsverordening te wachten op behandeling van het parlement.”

De Landsverordening werd in januari 2010 in het regeerakkoord opgenomen door de laatste Landsregering van de Nederlandse Antillen. “De Staten lieten verstek gaan, waardoor vandaag geen van de vijf eilanden van de vroegere Nederlandse Antillen in het bezit is van een behoorlijke milieuwetgeving”, aldus de milieubewegingen.

MER
Binnen een milieuwetgeving zullen de gevolgen die grote projecten op het milieu hebben, grondig onderzocht en getest worden. De resultaten en aanbevelingen hiervan worden door een speciale commissie in een Milieu Effect Rapport (MER) gepubliceerd. Voor de overheid is dit de basis om een dergelijk project goed te keuren. Amigu de Tera en Defensa Ambiental pleiten al jaren voor de MER-wetgeving.

BOO-centrale
“Grote milieuschade en aantasting van de volksgezondheid hadden de afgelopen jaren voorkomen kunnen worden als we in het bezit waren van deze MER wetgeving”, meldt Yvette Raveneau van Amigu di Tera verder. “Het meest dramatische voorbeeld van deze tekortkoming is de BOO, die zonder MER werd geplaatst en voor veel gezondheidsklachten en milieu-ellende heeft gezorgd.”

Schade
Ook het kustgebied heeft af moeten zien door de afwezigheid van een MER-wetgeving. “De grootschalige villa-, hotel- en strandprojecten in het kustgebied, de binnenwateren en de zee is bij velen bekend, maar door de overheid nooit in kaart gebracht.” Amigu di Tera en Defensa Ambiental hopen met het schrijven Schotte te bereiken en benadrukken dat ‘alle voornemens in het huidige regeerakkoord betreffende het milieu alleen realiseerbaar zijn bij aanname van de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer.’

www.versgeperst.com