• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Curacao Nieuws - UNACURAÇAO – Hoewel de rust leek wedergekeerd op de Universiteit van de Nederlandse Antillen, is er nu wederom kritiek op de benoeming van een decaan. Ditmaal gaat het om Roilis Kleinmoedig, die onlangs werd aangesteld als decaan voor de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Onderwijsvakbond Sitek is niet blij met de aanstelling van de nieuwe decaan, meldt het Antilliaans Dagblad. Volgens de voorzitter van de bond, Darius Plantijn, zijn er drie bezwaren tegen de benoeming van Kleinmoedig.

Bezwaren
Allereerst meent de Sitek dat wederom eerst intern naar een mogelijke kandidaat voor de functie gezocht had moeten worden. Daarnaast is Kleinmoedig al eens als interim-decaan werkzaam geweest bij de universiteit, waar hij er niet in slaagde de rust op de economische faculteit te herstellen. Tot slot zou Kleinmoedig in het verleden een rechtszaak tegen de UNA hebben aangespannen. Op z’n minst dus opmerkelijk dat juist hij wordt aangenomen voor de functie als decaan, meent Plantijn.

Stokerij
Rector Miguel Goede van de universiteit weerlegt de uitspraken van de onderwijsbond. Volgens Goede is hem juist nadrukkelijk geadviseerd de decaan buiten de UNA te zoeken. De rector denkt dan ook dat de Sitek de universiteit via de media in een kwaad daglicht probeert te stellen. “Ik wel benadrukken dat de Sitek geen partij is in de aanstelling van een decaan. Het is te betreuren dat men op deze wijze pretendeert het algemeen belang te dienen.”

www.versgeperst.com