• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

paspoortCURAÇAO – Nederland heeft extra hulp van de marechaussee aangeboden aan de Nederlandse Antillen om de illegalenproblematiek op de eilanden aan te pakken. De marechaussee kan helpen bij de grensbewaking volgens Ank Bijleveld, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoe de grensbewaking precies moet worden verbeterd, wordt volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met de gezaghebbers van de eilanden bepaald. “Doorreizen naar Nederland voor de groep illegalen met een tijdelijke verblijfsvergunning is niet mogelijk, omdat het tijdelijke verblijf zich beperkt tot het eiland waar men geregistreerd wordt,” benadrukt Magali Jacoba, minister van Justitie. Zij heeft ook beloofd om Nederland regelmatig te informeren over de uitvoering van de regeling. Dit werd besproken tijdens het politiek overleg tussen Nederland en de Nederlandse Antillen.

Afspraken
De afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van het plan van de Nederlandse Antillen om illegale vreemdelingen, met onvolledige documenten aan te pakken. Zij hebben daarvoor een regeling getroffen die het mogelijk maakt om illegalen die al jaren op het eiland werken en wonen een tijdelijke verblijfsvergunning te geven. Zij krijgen in eerste instantie een vergunning voor één jaar. De Antillen gaan actief optreden tegen illegalen die niet aan de voorwaarden voor een tijdelijk verblijf voldoen. Deze mensen moeten de eilanden verlaten, eventueel met actieve uitzetting.

www.versgeperst.com