• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het huidige kabinet zweert bij een nieuwe aanpak. Versgeperst.com stelt de ministers van dit nieuwe kabinet voor. Wat zijn de belangrijkste doelen van de ministers en hoe willen zij de slogan ‘Mas serka di bo’ (dichter bij jou) verwezenlijken? Deze keer is het de beurt aan Elmer Wilsoe.

Naam: Elmer Raynold Wilsoe
Leeftijd: 67
Burgerlijke staat: Gehuwd
Ministerpost: Justitie
Partij: Geen lid van een partij, maar voorgedragen door Pueblo Soberano

Politiek is voor mij…. “Een mogelijkheid om bij te dragen aan de opbouw van mijn land. Mijn focus ligt op de jeugd,  want volgens mijn overtuiging moet men daar beginnen. Kinderen moeten opgeleid en begeleid worden. Alleen op die manier kunnen zij volwaardige leden van de maatschappij worden en een bijdrage leveren aan ons land.”

 Wat zijn de drie belangrijkste doelen die u wilt bereiken binnen uw ministerpost?
“Eigenlijk bestaat mijn ministerpost uit één groot doel. De portefeuille Justitie houdt per definitie in om zorg te dragen voor de veiligheid van de gemeenschap. Dat iedereen gelijk wordt behandeld voor de wet. De rode draad die door mijn hele beleid loopt is de jeugd. Nu dweilen we met de kraan open; we kunnen wel gevangenissen blijven bouwen en uitbreiden, maar daarmee wordt het probleem niet opgelost.

Criminelen ontwikkelen zich al op een jonge leeftijd. Daar moeten we beginnen, anders vallen veel jongelui buiten de boot. De problemen moeten voorkomen worden bij het onderwijs, voogdijraad, pleeggezinnen en ga zo maar door. Als we daar de boel goed begeleiden en de jongeren met een slechte start in de gaten houden, kan er een verschil worden gemaakt. Nu zitten er 42 jongelui in de gevangenis. Ze zitten niets te doen, ze hebben geen hoop of toekomstvisie. Er is geen werkplaats of correctie in de gevangenis. Als ze daarna weer terug in de maatschappij komen, is er niets veranderd. Ze komen er eerder nog als grotere boeven uit. Er is geen werk voor ze want niemand wil een ex-gedetineerde in dienst nemen, wat natuurlijk als gevolg heeft dat ze opnieuw overvallen zullen plegen of drugs gaan dealen. Jongeren die in en uit de gevangenis gaan, kosten miljoenen per jaar.

Deze mensen moet je een doel geven. Ik wil een werkplaats bouwen in de gevangenis. Hier kunnen gedetineerden opgeleid worden, ze krijgen een doel, wat gelijk staat aan meer eigenwaarde. We moeten meer gebruik maken van taakstraffen. Deze mensen kunnen de rooien opruimen, gebouwen verven, noem maar op. Het voornaamste doel is om iedereen hun vrijheid te gunnen, want iedereen heeft recht op vrijheid.”

 Mas serka di bo
“Bij mij staat de deur altijd open. Ik luister graag naar mensen en ik begeef mij graag onder de mensen. Ik heb geen beveiligheidspersonen om mij heen nodig, iets wat wel je veel zag bij het vorige kabinet. Ik ben niet bang voor mijn eigen mensen. Voor mij is iedereen gelijk in de ogen van de wet, dus laten we proberen om eerlijk tegen elkaar te zijn. Met bodyguards om je heen creëer je alleen maar afstand. Op Curaçao heerst de cultuur dat we overal omheen draaien. Zo ben ik niet, ik ben bot en eerlijk. Als ik iets beloof, dan doe ik het ook.”

Business en politiek: gaat dit samen of niet?
“Business is een onderdeel van deze maatschappij en we leven hier in een kleine gemeenschap. Waarom zou een minister niet het recht hebben om zich in het bedrijfsleven te bewegen? Dan is minister zijn een straf. Je kunt wel zeggen dat een minister zijn bedrijf op afstand moet houden, maar dat werkt niet. Je kunt als minister wel bang zijn voor het imago van belangenverstrengeling, maar als je overal bang voor bent kom je nergens.”

www.versgeperst.com