• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Thumbs up voor Antillianen in NederlandCURAÇAO – Antillianen in Nederland lopen hun achterstand op autochtone Nederlanders in. Ze zijn steeds vaker aan het werk, zitten vaker op school en hun inkomen is gestegen. Dit is donderdag naar voren gekomen uit het jaarrapport Integratie van het het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Het rapport is een feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de integratie van diverse allochtone bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving. Dit jaar kwam het CBS met betrekking tot de Antillianen in Nederland met diverse positieve punten naar buiten.

Onderwijs
Zo scoren Antilliaanse kinderen in het basisonderwijs bij de Cito-toets bijna net zo hoog als autochtone kinderen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er thuis veel vaker Nederlands wordt gesproken. Ook in het middelbaar onderwijs is het aandeel Antillianen dat ten minste een vmbo opleiding is afgerond gestegen. Binnen het MBO vallen met name Antilliaanse meisjes op in positieve zin. Dit is de groep met het laagste percentage vroegtrijdig schoolverlaters.

Criminaliteit
Toch zijn er ook negatieve punten over Antillianen in Nederland te ontdekken in het rapport. Zo bestaat er een hoog criminaliteitscijfer onder de jongeren, waardoor bijvoorbeeld twee keer zoveel Antilliaanse jongeren dan autochtone jongeren worden doorverwezen naar Bureau Halt. Ook bij vrouwen hebben de Antilliaanse het hoogste criminaliteitscijfer; dat is even hoog als bij autochtone mannen.

www.versgeperst.com