• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Antillianenbeleid in Den Helder boekt het laatste jaar veel succes. Het gaat zo goed dat de laatste maatregelen gericht op de risicogroep waarschijnlijk snel kunnen stoppen. Dit heeft de manager van het Veiligheidshuis in Den Helder, Arjan Dijkman, laten weten tegenover de Wereldomroep.

Dijkman vertelt dat zij de problemen van de jongeren en de persoon zelf in kaart brengen en hier vervolgens een actieplan op loslaten. Bij het traject zijn verschillende instanties en organisaties betrokken. Als de jongeren zich houden aan de afspraken die worden gemaakt, worden zij geholpen. Houden de jongeren zich niet aan de afspraken, dan worden ze keihard aangepakt.

Afname
Momenteel is er door de aanpak een gestage afname te zien van het aantal probleemgevallen. In totaal worden zo’n driehonderd jongeren in de gaten gehouden. Het is belangrijk dat Antillianen met problemen op verschillende leefgebieden bij de hand worden genomen.

Beeldvorming
Dijkman wil een einde maken aan de negatieve beeldvorming. “We moeten ophouden hen als groep te stigmatiseren. De meerderheid van de Antillianen doet prima mee met de samenleving”, meldt Dijkman. De aanpak werkt zo goed dat deze ingezet gaat worden voor alle probleemgroepen. In Den Helder lopen er nog tot 2014 projecten voor Antillianen.

www.versgeperst.com