• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner, wil de resultaten van de screening van de Curaçaose ministers afwachten alvorens hij hier verdere uitspraken over doet. Donner reageert hiermee op eerder gestelde Kamervragen door de SP-fractie.

“In zijn algemeenheid deel ik de opvatting dat het wenselijk is om een screening van bewindslieden voor hun benoeming plaats te laten vinden”, vertelt de minister in een brief aan de Kamer. “In beginsel is de screening van bewindspersonen op Curaçao een autonome verantwoordelijkheid van het Land Curaçao en is er in eerste aanleg geen rol voor de minister van Koninkrijksrelaties. Aangezien het onderzoek momenteel wordt uitgevoerd, acht ik het niet opportuun te speculeren over de kwaliteit van de nog vast te stellen uitkomst van de screening en eventuele door de regering van Curaçao dan wel de Koninkrijksregering te verbinden gevolgen.”

AIVD
Ook gaf Donner antwoord op de vraag of de Nederlandse inlichtingendienst AIVD de screening van de Curaçaose ministers op zich kon nemen. “Het mandaat van de AIVD wordt begrensd door artikel 6 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die in het teken staat van de eigen nationale veiligheid. Nationale veiligheid is een landsaangelegenheid waarvoor uitsluitend de landsorganen competent zijn”, aldus de minister in zijn antwoord.

www.versgeperst.com