• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het onlangs aangetreden kabinet Rutte zal de Antilliaans/Arubaanse gemeenschap in Nederland niet sparen. Dit concludeerde de belangenorganisatie Movimentu Antiano i Arubano pa Promové Partisipashon (MAAPP) tijdens de jaarlijkse participanten vergadering.

MAAPP komt vier keer per jaar bijeen om te vergaderen over lopende zaken en ontwikkelingen die spelen binnen de Antilliaanse/Arubaanse samenleving. Tijdens de laatste vergadering werd gesproken over de toekomst. Hieruit kwam naar voren dat voor vele groepen in Nederland de toekomst onzeker is met het aantreden van het nieuwe kabinet Rutte. Volgens de stichting zal dit kabinet pijnlijke maatregelen nemen waarin de Antilliaans/Arubaanse gemeenschap niet gespaard blijft door het nieuwe kabinet.

Invloed uitoefenen
MAAPP-voorzitter Raymond Labad wil dat de gemeenschap zich blijft inzetten voor het vergroten van het netwerk. Op deze manier staat de gemeenschap sterker,  want hoe groter de vertegenwoordiging, des te meer invloed kan worden uitgeoefend.  De stichting wil de participatie van jongeren in de samenleving vergroten. De Raad van Advies zal ook een bijdrage leveren aan het netwerk. De leden hiervan hebben kennis op verschillende gebieden zoals economie, politiek, rechten, psychologie en meer.

www.versgeperst.com