• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

paint-thumbnailCURAÇAO – Nederland schenkt 2,8 miljoen gulden aan Curaçao voor het opknappen van vier scholen en nog eens 650.000 gulden om ouders te helpen bij de opvoeding van hun kind. Het gaat om projecten die vooral belangrijk zijn voor de jeugd van Curaçao.

‘Werken aan de toekomst’ zo heet één van de projecten. Scholen worden opgeknapt en klaslokalen vernieuwd. “Dit zorgt voor een prettigere omgeving voor de kinderen om te leren en zich te ontwikkelen. Wat op den duur voor betere schoolresultaten zal zorgen en een positieve verandering in het gedrag van de kinderen,” vertelt de Vertegenwoordiger van Nederland in de Nederlandse Antillen, Rob Vermaas.

Cursussen
“Sommige kinderen hebben meer nodig dan een fijne leeromgeving. Zij hebben ook thuis hulp nodig”, aldus Vermaas. “Daarom gaan we de ouders cursussen aanbieden. Hierin zal onder andere aandacht worden besteed aan normen en waarden, beter communiceren en het versterken van het zelfvertrouwen. Dat is zowel belangrijk voor het kind als de ouders. Zij werken ook aan hun eigen ontwikkeling en vergroten zo hun kansen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.”

Vooruitstrevend
De projecten zijn onderdeel van het Sociaal-Economisch Initiatief. Een overeenkomst die is gesloten tussen Nederland en Curaçao in het kader van de staatkundige vernieuwingen. Het project geeft Curaçao de kans om maatregelen te nemen om een aantal dringende problemen aan te pakken. Het verbeteren van onderwijs en de leefomgeving is nog maar het begin.

www.versgeperst.com