• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Brooks TowerprojectCURAÇAO – Na evaluatie van het Brooks Towerproject heeft minister van Justitie Magali Jacoba besloten een aantal wijzigingen door te voeren. Zo komen er loketten bij en zal er meer assistentie worden verleend aan mensen die daar behoefte aan hebben. De meeste wijzigingen zullen deze week al ingaan.

Er komen vier nieuwe loketten bij het SDK stadion in Brievengat. Het totaal aantal loketten waar illegalen zich kunnen aanmelden komt hiermee op tien. De bedoeling is dat deze uitbreiding de komende dagen zal plaatsvinden. Dagelijks werden er tot nu toe 130 nummers uitgedeeld. Deze nummers hebben de illegalen nodig om zich bij een loket te kunnen melden. Met de extra loketten willen ze het aantal nummers verhogen naar 250 per dag.

Meer hulp
Daarnaast heeft de minister gesproken met vertegenwoordigers van de Colombiaanse, Dominicaanse en Haïtiaanse gemeenschap. Besloten is dat zij een speciaal hiervoor ingerichte tent krijgen op het terrein van het SDK om hun landgenoten bij te staan in de procedure. Deze mensen blijken namelijk behoefte te hebben aan assistentie met het samenstellen van hun dossier. Als zij hiermee geholpen worden is de kans groter dat zij maar één keer aan de balie hoeven te verschijnen. Hiermee neemt de druk bij de balies af en kunnen er meer illegalen geregistreerd worden.

Project
Het Brooks Towerproject is bedoeld om illegalen een kans te bieden een legale status te krijgen. Daarvoor kunnen illegalen zich aanmelden bij loketten bij het SDK Stadion. Het project is op 3 november gestart en er zijn al enkele honderden verzoeken tot een verblijfsvergunning in behandeling genomen.

Kritiek

De afgelopen weken is onder andere in de media en de politiek kritiek geuit over de gang van zaken bij het SDK. Mensen zouden urenlang in de rij staan om vervolgens weer te worden weggestuurd vanwege incomplete documentatie. Er zijn klachten over voordringers en er zouden zich veel minder mensen kunnen aanmelden dan bij aanvang van het project werd geroepen. Bovenstaande wijzigingen zijn slechts een gedeelte van het verbeterplan na evaluatie van het project. Op de website van het project zijn de regels voor de procedure en de benodigde formulieren te vinden:  www.metuwtoestemming.an.

www.versgeperst.com