• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De discussie rondom de Rijkswet Personenverkeer lijkt maar niet op te houden. Ditmaal is het Jaime Saleh, de voormalige gouverneur van de Nederlandse Antillen, die zich negatief uitlaat over de plannen van het kersverse Nederlandse kabinet rondom de Rijkswet.

Volgens Saleh is de Rijkswet Personenverkeer een voorbeeld van hoe het niet moet. “Om problemen op te lossen, moeten we bij elkaar zitten”, stelt Saleh in een pleidooi. “We moeten discussiëren over de bestaande problemen en zoeken naar een aanvaardbare oplossing aan beide zijden van de oceaan.”

Weigeren of terugsturen
In de Rijkswet Personenverkeer wordt een mogelijkheid opgenomen waarbij landen elkaars burgers mogen weigeren of terugsturen, wanneer blijkt dat zij een risico voor de openbare orde vormen. De nieuwe wet roept vooral op Aruba en Curaçao veel woede en frustratie op, omdat de wet discriminerend zou zijn.

Op de lange baan
Omdat de Rijkswet op zoveel kritiek stuitte bij zowel Aruba als Curaçao, besloot het vorige Nederlandse kabinet van CDA, PVDA en ChristenUnie de plannen op de lange baan te schuiven. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft nu echter een motie ingediend om haast te maken met het invoeren van de wet. De nieuwe regering van VVD, CDA en PVV is nu belast met de zaak.

Minister voor Immigratie en Asiel
De Rijkswet valt nu onder de portefeuille van de nieuwe minister voor Immigratie en Asiel, Gerd Leers. De CDA’er erkent het belang van de invoering van de wet, maar wil niet overhaast te werk gaan. Volgens Leers liggen de plannen daar veel te gevoelig voor.

www.versgeperst.com