• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Volgende week stemt de gemeenteraad van Amsterdam over het Programma Caribische Amsterdammers 2010-2014. Dit programma is door de gemeente opgezet om de overlast van Caribische Amsterdammers in de Nederlandse hoofdstad te beperken.

Belangrijke elementen van het programma zijn schooluitval, werkloosheid, criminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De gemeente zou het liefst zien dat een speciale aanpak van Caribische Amsterdammers in de toekomst overbodig wordt. Dit wil zij bereiken door de problemen die zich binnen deze gemeenschap afspelen in een vroeg stadium te signaleren.

Minder gunstige positie
Het college van burgemeesters en wethouders heeft al ingestemd met het programma. Volgende week stemt de gemeenteraad over het plan. Uit de monografie ‘Antillianen en Arubanen in Amsterdam 2010’ is gebleken dat de positie van de Caribische Amsterdammers minder gunstig is dan die van autochtone Nederlanders en westerse allochtonen.

www.versgeperst.com