• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

fractie voorzitter christen unieCURAÇAO – Nog steeds maken veel mensen zich druk over de ongelijkheid tussen Nederlanders en Curaçaoënaars. Zo ook de ChristenUnie. Vooral nu de nieuwe rijkswet op het personenverkeer voor de deur staat. Vice-fractievoorzitter Arie Slob bracht daarom een bezoek aan ons eiland.

Slob vond het tijd om achter zijn bureau in Nederland vandaan te komen om te zien wat er zich werkelijk op het eiland afspeelt. Het blijkt namelijk dat de ongelijkheid op Curaçao en Bonaire bij de mensen veel emoties losmaakt, zeker nu de staatkundige verhoudingen zijn veranderd na 10-10-10.

Duidelijkheid
Drie jaar geleden bracht Slob voor het eerst een bezoek aan, toen nog, de Nederlandse Antillen. Op Curaçao is sindsdien een en ander duidelijker geworden, bijvoorbeeld waar premier Schotte van de MFK voor staat en wat hij wil bereiken nu Curaçao onafhankelijk is. Aan het Antilliaans Dagblad vertelt Slob dat men niet het gevoel heeft gelijkwaardig behandeld te worden, maar dat met wel steeds vaker kijkt naar de huidige situatie in plaats van naar het verleden. Dat is dus al een hele vooruitgang.

Geen verschil
Één van de standpunten van de ChristenUnie is dat er geen eerste- en tweederangs burgers binnen het Koninkrijk mogen zijn. Ook bij de nieuwe wet voor personenverkeer wil Slob dat er wordt gelet op gelijke behandeling. Slob geeft aan dat hij hoopt dat de nieuwe regering van Curaçao de verdeeldheid op het eiland zal overwinnen.

www.versgeperst.com