• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

curaçao nieuws helmin wielsCURAÇAO – Het wetsvoorstel van Ivar Asjes om bedrijven 80 procent lokale werknemers aan te laten nemen, wordt volgens Helmin Wiels zeker aangenomen. “Bedrijven moeten zich inspannen om lokale werknemers aan te nemen. Dit is lang niet gerespecteerd, maar met de komst van  de nieuwe wet wordt hier op gelet.”

PS-partijleider Wiels spreekt van een gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “Er zijn genoeg banen, maar er is niet genoeg gekwalificeerd personeel.” Door middel van omscholing en bijscholing zal dit worden opgelost en hoopt Wiels dat de nieuwe verhoudingen in het voordeel van de lokale werknemers zullen zijn. “Tijdens de overgangsbepaling, de periode waarin een wet gewijzigd wordt, hebben de bedrijven en de overheid de tijd om de juiste voorbereidingen te treffen.”

1 reactie op “Wetsvoorstel Asjes kwestie van tijd”

  1. En wie gaat die omscholing betalen?
    Was het niet zijn partijgenoot die mensen die in Nederland hebben gestudeerd als niet-Curacaoenaren bestempelde?