• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Sunset Heights, Sun Valley en Brievengat hebben te kampen met ernstige overlast van vliegen. De overlast wordt veroorzaakt door de kippenfarm Moderno. Onder leiding van de minister van Volksgezondheid is een plan opgesteld.

De bewoners van de wijken hebben last van ernstige zwermen vliegen in huis en in de omgeving. Onder leiding van de minister van Volksgezondheid, Jacinta Constancia, hebben de GGD, LVV, Milieudienst, SKS, Selikor, de Veterinaire Dienst en DROV een gezamenlijk plan opgezet om de overlast tegen te gaan. De kippenfarm werkt ook mee om tot een oplossing te komen.

Larven
Het is de bedoeling om de leefcycli van de vliegenlarven te doorbreken. Dit door middel van het  plaatsen van betonnen bakken onder de kippenrennen, zodat de uitwerpselen worden opgevangen. Deze zullen dan weer uitgespoeld worden waardoor de larven de kans niet krijgen om zich te ontwikkelen.  De uitwerpselen worden vervolgens in een bak verzameld en met een zwarte afdekking in de zon geplaatst. Op deze manier gaat het broeien in de bak waardoor de larven uitsterven.

1 reactie op “Aanpak vliegenoverlast”

  1. Ook Sun Valley is overspoeld door deze plaag, en muslieten