• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Stichting Implementatie Privatisering (StIP) zal naar alle waarschijnlijkheid worden opgeheven omdat er geen jaarrekeningen zijn gepresenteerd. Dit heeft de gedeputeerde van financiën Ivar Asjes gister laten weten.

StIP werd in 2000 opgericht met als doel het overhevelen van grote bedrijven van de overheid naar de particuliere sector. De privatiseringsstichting StIP had de jaarrekeningen voor 1 juli bij het Bestuurscollege ingediend moeten hebben. Het Bestuurscollege had vorige week een nieuw bestuur samengesteld om de financiële situatie te onderzoeken. Benoeming van het nieuwe bestuur was nodig omdat de StIP alleen ontbonden kan worden als haar bestuur daartoe een verzoek indient bij het Bestuurscollege.

Schending
Gedeputeerde van financiën Ivar Asjes bracht een bezoek aan de StIP-kantoren die hij leeg aantrof. Het hoofdkantoor in het WTC was ook verlaten, waarop Asjes besloot om de sloten te vervangen. Oud-voorzitter van StIP, Stanley Betrian, reageerde geschokt hierop en liet weten dat de gedeputeerde van financiën te ver is gegaan. Volgens Betrain heeft Asjes met zijn actie grondrechten geschonden. Het zittende bestuur van StIP heeft daarom aangifte gedaan bij de politie en het Openbaar Ministerie.

Vergadering
Anthony Godett (FOL) heeft een vergadering aangevraagd met de Centrale Commissie over de laatste ontwikkelingen rond de StIP. Godett gaf aan het ermee eens te zijn dat StIP al lang opgeheven had moeten worden, maar de fractie kan er niet mee akkoord gaan dat aan eigendommen van derden onnodige vernielingen zijn aangebracht.

www.versgeperst.com