• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Angelo Anzola is van het Restart ProjectVLISSINGEN – Tweeëntwintig gemeenten in Nederland staan bekend als zogenaamde Antillianengemeenten. De gemeente Vlissingen in Zeeland is zo’n gemeente. Vandaag gaat hier een project van start om schooluitval, werkeloosheid en criminaliteit onder Antillianen terug te dringen.

Angelo Anzola is één van de initiatiefnemers achter het zogenaamde Restart Project. Volgens hem gaat het om het opzoeken van talent. “Er zijn Antilliaanse jongeren op straat, die gewoon op de verkeerde manier aangepakt worden. Er loopt talent daar op straat. Dat moeten ze zelf ook in gaan zien en er iets aan doen.” Dennis Lacle is één van de vrijwilligers die de jongeren op straat op gaat zoeken. “Jongeren moeten in hun eigen taal aangesproken worden. Dat doen wij. Daarmee wijzen we ze de weg naar ons project.” Dat project heeft als standplaats een soort buurthuis in Vlissingen.

Kansarm
Dit project richt zich speciaal op geïsoleerde kansarme jongeren en gezinnen van Antilliaanse afkomst. De jongeren kunnen zo bij de organisatie binnenlopen en contact leggen. Hierbij wordt ook gebruikgemaakt van straattaal in combinatie met de inzet van belangrijke sleutelfiguren uit de Antilliaanse gemeenschap zelf. De eerste fase van het project richt zich op het kweken van voldoende vertrouwen richting de Antilliaanse jongeren en gezinnen om een goede basis te kunnen leggen voor intensieve samenwerking. Vervolgens probeert Restart de jongeren te motiveren voor activiteiten zoals muzikale workshops, sport en om deel te nemen aan vrijwilligerswerk.

Overname
De bedoeling is het project in 2011 goed neer te zetten, zodat de activiteiten vanaf 2012 overgenomen worden door de reguliere hulporganisaties. Het Rijk heeft de gemeenten namelijk opdracht gegeven om steeds minder aparte projecten te beginnen en de aanpak vanaf 2013 zoveel mogelijk te organiseren door goede samenwerking tussen alle betrokken instanties.

Antillianengemeenten
In Nederland zijn tweeëntwintig Antillianengemeenten, uiteenlopend van hele grote zoals Rotterdam, tot kleine zoals Vlissingen. Deze gemeenten hebben een bevolking met een relatief hoog percentage inwoners van Antilliaanse afkomst. Hoewel het grootste deel van de Antilliaanse inwoners het prima doet in de samenleving, baart het welzijn van een groep risicojongeren de gemeenten grote zorgen. Deze groep is aanzienlijk oververtegenwoordigd in statistieken over schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. Met alle Antillianengemeenten heeft het Rijk afspraken tot en met 2013 gemaakt om te komen tot een plan van aanpak om dit terug te dringen.

www.versgeperst.com