• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Bestuurscollege onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een managementteam op te zetten voor het Land Curaçao. In het team moet de gehele top van het ambtelijk apparaat van ons eiland vertegenwoordigd zijn. Momenteel wordt de opzet van het team nog geëvalueerd.

Het vorige Bestuurscollege had al een start gemaakt met het opzetten van een managementteam, maar heeft de klus destijds niet afgemaakt. Het huidige Bestuurscollege streeft ernaar een team te vormen met de gehele top van alle negen ministeries van Curaçao. In totaal zullen er zo’n 39 functies ingevuld moeten worden. Het managementteam moet als informatie- en adviesorgaan voor het Bestuurscollege gaan dienen.

Kostenplaatje
Voor de vorming van het managementteam vindt er wel eerst een evaluatie plaats. Hierin wordt met name gekeken naar het kostenplaatje voor de opzet van het team. PS-gedeputeerde Ivar Asjes uitte onlangs nog zijn bezwaren tegen de kosten van het managementteam.

www.versgeperst.com