• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – In de afgelopen jaren is er meerdere keren verzocht om wetten die al tijden klaarliggen bij de Staten, aan te nemen. En nu heeft ook rechter Joop Drop eenzelfde oproep gedaan bij het Parlement, want de tijd begint te dringen. Over twee weken vindt namelijk de ontmanteling van de Antillen plaats.

Worden de wetten niet voor 10-10-10 aangenomen dan moeten Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden dit zelf doen. Dat kost niet alleen meer tijd, maar het zal ook onderlinge afwijkingen met zich meebrengen waardoor het werken in de praktijk lastiger wordt voor rechters en juristen.

Extra werk
Het is belangrijk dat het concordantiebeginsel in het Statuut blijft. Dit is een instructienorm waaraan de regeringen van de landen die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, moeten voldoen. Gebeurt dit niet, dan zullen er actuele wetsteksten ontbreken wat extra zoekwerk met zich meebrengt bij de voorbereiding van uitspraken.

www.versgeperst.com