• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Ook na 10-10-10 blijft het voor Nederland mogelijk om in te grijpen in het Curaçaose beleid. Dit blijkt uit de toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties 2011 van minister Ernst Hirsch Ballin en staatssecretaris Ank Bijleveld. Vooral op het gebied van rechtshandhaving zal Nederland de nodige ondersteuning bieden.

Nederland heeft geen recht meer om op alle terreinen in te grijpen in het beleid van het Land Curaçao, maar voor enkele specifieke onderwerpen is er een uitzondering gemaakt. Zo behoudt Nederland het recht om in te grijpen bij een falende politieorganisatie en rechtshandhaving. Ook de Curaçaose gevangenis Bon Futuro blijft onder Nederlands toezicht staan.

Ondersteuning
Om Curaçao te ondersteunen in haar nieuwe positie als land, biedt Nederland vooral op het gebied van rechtshandhaving de helpende hand. Zo is er afgesproken dat Nederland 77 van de 102 rechercheurs voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST) levert. Daarnaast worden er ook officiers van justitie en rechters geleverd aan ons eiland. Dit was nodig omdat Curaçao zelf over onvoldoende rechters en officieren beschikt.

Niet uitgesloten
Ondanks de Nederlandse hulp blijft de kans bestaan dat het bestuur op Curaçao niet naar behoren functioneert. In dat geval wordt dan ook niet uitgesloten dat Nederland alsnog zal ingrijpen. “Als blijkt dat Curaçao niet in staat is om een deugdelijk bestuur op deze terreinen te waarborgen, is het niet uitgesloten dat het Koninkrijk dient in te grijpen, op basis van artikel 51 van het Statuut voor het Koninkrijk”, zo valt te lezen in de toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties 2011.

www.versgeperst.com