• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Gouverneur Frits Goedgedrag heeft Gerrit Schotte (MFK) gevraagd om een nieuw kabinet te vormen voor het land Curaçao. Schotte werd donderdag ontvangen op het paleis van de Gouverneur om te praten over de nieuwe kabinetsformatie.

Volgens Goedgedrag missen de instituties van de Nederlandse Antillen de bevoegdheid om aan de vorming van een kabinet van Curaçao mee te werken. De uitzonderlijke situatie, aangezien het land Curaçao nog niet bestaat, vraagt daarom om creativiteit en flexibiliteit. Uiterlijk 7 oktober zal Schotte zijn eindverslag aan de Gouverneur voorleggen.

Normale procedure
In een normale staatkundige situatie vindt de vorming van een kabinet plaats wanneer de Gouverneur een formateur of een informateur aanwijst. Schotte en Goedgedrag zullen zich zoveel mogelijk aansluiten bij de procedure van een kabinetsformatie.

Kabinet
Schotte is gevraagd een kabinet te vormen dat mag rekenen op een meerderheid in de Staten van Curaçao. Daarnaast moet het kabinet bereid en in staat zijn zich te committeren aan een regeerakkoord met maatregelen met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe land Curaçao en zijn bevolking. Het kabinet moet tevens uit personen bestaan met een vaste bereidwilligheid tot het uitvoeren van het akkoord. 


www.versgeperst.com