• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Hoe Zit Dat Nou EigenlijkJe vraagt het je vaak genoeg af: Hoe zit dat nou eigenlijk? Elke week schrijft Versgeperst.com over een actueel onderwerp voor het Dolfijn FM Magazine. De komende weken houden we je op de hoogte over de ins- en outs rond 10-10-10. Deze week: Een autonoom Curaçao, wat houdt dat in?

Curaçao wordt per 10-10-10  een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wat houdt dat in en wat gaat er veranderen? De Antillen worden  ontmanteld, maar behouden we het contact met de BES-eilanden? Wat merken we eigenlijk van al deze veranderingen?

“Curaçao krijgt één bestuurslaag die alle taken uitoefent voor het land. Alle werkzaamheden van de Eilandsraad, de Statenleden en de Antillen voor ons eiland worden samengevoegd”, vertelt gedeputeerde Zita Leito van Staatkundige vernieuwing.  De status als autonoom land binnen het Koninkrijk is dezelfde als Aruba heeft. Curaçao gaat haar eigen zaken regelen, maar behoudt wel samenwerkingsverbanden met andere eilanden. Zo blijft onder andere de Centrale Bank  een orgaan van Sint-Maarten en Curaçao.

De nieuwe regering van Curaçao gaat bestaan uit negen ministers en de Statenleden. Curaçao krijgt volgens Leito door het verdwijnen van een bestuurslaag een beter bestuur. “Zoals het nu is, is het inefficiënt en bureaucratisch. Daar kom je niet ver mee. Nu krijgen we een beter bestuur.”

De invloed van Nederland op Curaçao blijft bestaan, maar wordt een stuk minder. Alleen als het goed mis gaat op Curaçao kan Nederland ingrijpen. In Artikel 43  van de nieuwe grondwet staan basiswaarden waaraan het land Curaçao moet blijven voldoen: Zich houden aan de rechten van de mens, een democratische regering  en een behoorlijk bestuur hebben.

Mensen gaan volgens de gedeputeerde in hun dagelijks leven weinig van de veranderingen merken. Behalve dat het regeringssysteem beter te begrijpen is. “Mensen hoeven niet meer te praten over gedeputeerden, een Eilandsraad en de gouverneur: Er is maar één regering.”

www.versgeperst.com