• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Emily de Jongh-Elhage heeft laten weten dat de Antilliaanse regering niet gaat helpen met de uitvoering van de terugkeerregeling. Zij deed dit per brief aan minister-president Jan-Peter Balkenende.

 
De Antilliaanse regering doet een dringend beroep op Nederland om de motie niet uit te voeren. In de brief zegt de Jongh-Elhage onder meer: “Mijn regering wil nogmaals in herinnering brengen dat zij zich sedert 1993 consequent verzet tegen elke aantasting van ongedeelde Nederlanderschap. Geheel conform dat standpunt zal de regering van de Nederlandse Antillen geen medewerking verlenen aan de uitvoering van deze motie, noch aan ander stappen die betrekking hebben op het onderwerp van de motie-Bosman.”

Brief MP Balkenende 08-09-10

www.versgeperst.com