• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

ontmantelingCURAÇAO – Het minimumloon voor Saba en Sint Eustatius wordt 7,21 gulden per uur en de pensioenleeftijd gaat naar 65 jaar. Dat is dinsdagmiddag besloten in het Bestuurlijk Overleg tussen Saba, Sint Eustatius en Nederland. Bonaire was wel uitgenodigd, maar is niet gekomen.

Saba en Sint Eustatius krijgen een homogeen systeem voor het minimumloon en uitkeringen. Ze krijgen dus niet dezelfde lonen als Nederland wanneer de eilanden openbare lichamen worden. “Dat zou betekenen dat het minimumloon drie keer zo hoog wordt,” vertelt minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het minimumloon wordt aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijzen.

Pensioen
Over het ritme van de verhoging van de pensioenleeftijd zijn nog geen afspraken gemaakt. “Het gebeurt in ieder geval niet meteen. Het kan niet zo zijn dat iemand van 59 jaar ineens vijf jaar langer moet werken,” vertelt Chris Johnson, gedeputeerde van Saba. Johnson vertelde ook dat hij de rolverdeling tussen Nederland en de BES-eilanden prettig vindt. “Sommigen zien het als koloniaal, maar wij zien het als een voordeel, zeker voor de kleine eilanden. Er worden nu eindelijk taken uitgevoerd en ik denk serieus dat wij op 10 oktober 2010 klaar zijn.”

Bonaire
Staatssecretaris Ank Bijleveld vond het jammer dat Bonaire ‘pas op de plaats heeft gemaakt’. “Het is nu afwachten wanneer Bonaire weer meedoet,” vertelt ze. “Maar we hebben nu de basis gelegd voor Saba en Sint Eustatius. Het is een belangrijke stap voor de BES-eilanden.”

www.versgeperst.com