• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Ongeveer de helft van de ambtenaren zal deze week alsnog de brief ontvangen met daarin een aanbod van het Eilandgebied. Van de 4400 ambtenaren hebben er ongeveer 2500 gisteren de brief ontvangen. Het was de bedoeling dat alle ambtenaren tegelijk het aanbod zouden krijgen, maar dat is niet gelukt.

Er werd al gerekend op een kleine vertraging, omdat het onmogelijk is om 4400 brieven op dezelfde dag op de juiste plaats te bezorgen. Ambtenaren die ongerust waren konden door de telefonische helpdesk gerustgesteld worden.

Bezwaarschrift
Ruim tachtig procent van de ambtenaren krijgt in het nieuwe land Curaçao dezelfde functie aangeboden als die zij nu bekleden. De overige ambtenaren krijgen een passend of geschikt functieaanbod. De verwachting is dat alle ambtenaren zich kunnen vinden in hun nieuwe functie, maar er bestaat wel een mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Ambtenarenoverschot
Omdat ernaar gestreefd is om alle banen voor de ambtenaren te behouden, begint het land Curaçao met een ambtenarenoverschot. Volgens de Algemene Bond van Overheidspersoneel wordt dit tekort de komende jaren op natuurlijke wijze weggewerkt, met name door mensen die met pensioen gaan.

www.versgeperst.com