• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Studenten bezorgd over organisatie en planning UNACURAÇAO – Vakken die niet worden gegeven, roosters die niet kloppen, voorzieningen die niet in orde zijn. Deze week ontving rector magnificus Jeanne de Bruin een brief met onder andere deze klachten.

In deze open brief tonen de stafleden van de Sociaal Economische Faculteit (SEF) hun beklag over de organisatorische problemen op de UNA (Universiteit van de Nederlandse Antillen). Maar hoe kijken de studenten nu eigenlijk aan tegen deze onduidelijkheden? We vroegen het aan Sonina Sint Jago (22), vierdejaars MBC-studente (Management, Business & Communication). “Ik heb verschillende keren meegemaakt dat een lokaal dubbel ingeroosterd stond. Bovendien ben ik bezorgd over het feit dat de midterm tentamen periode is komen te  vervallen. Je moet die tentamens toch een keer maken, het hoort er gewoon bij. Het maakt het ook een stuk moeilijker om een tentamen eventueel in te halen. Van medestudenten hoor ik soms dat bepaalde vakken niet worden gegeven. En dat is behoorlijk vervelend, als je die vakken wilt inhalen heb je dubbel werk, waardoor je zo studievertraging op kan lopen.”

De open brief van de SEF-leden aan de rector magnificus:
De stafleden van de Sociaal Economische Faculteit (SEF) aan de Universiteit van de Antillen (UNA) zijn van mening dat de situatie binnen de faculteit dusdanig zorgwekkend is, dat wij ons middels een open brief tot u wenden. Hoewel er door alle vaste stafleden wordt gewerkt om de zaken zo goed mogelijk op te vangen onder de moeilijke omstandigheden, worden veel vakken op dit moment niet gegeven door het ontbreken van docenten, zijn de roosters niet in lijn met de programma’s, zijn voorzieningen voor het geven van vakken niet in orde, is de midterm tentamen periode komen te vervallen en is de informatievoorziening naar studenten en docenten dusdanig dat er veel verwarring en onduidelijkheid bestaat.

Wij hebben herhaaldelijk aangegeven, ruim voor deze situatie is ontstaan dat we van mening zijn dat de zaken binnen de UNA niet goed gaan en dat het dringend noodzakelijk is dat er onderling overleg dient plaats te vinden. Bij het vinden van een geschikte decaan is voor potentiële kandidaten van binnen en buiten de faculteit aangegeven dat het verreweg verstandigst zou zijn om eerst bemiddeling te laten plaatsvinden, omdat de huidige weg niet tot oplossingen zal leiden. Na de benoeming van de interim-decaan hebben de overige decanen eveneens aangedrongen op bemiddeling als enige uitweg om tot de juiste oplossing te komen. En als laatste heeft de studentenraad verzocht alle partijen bijeen te komen om de geprezen problemen het hoofd te bieden. Op al deze verzoeken is afwijzend gereageerd.

Dat de problemen nogmaals door een commissie zullen worden onderzocht is een goede zaak, wij denken echter dat een positieve actie om het semester alsnog te redden niet langer kan wachten. In het belang van de studenten en de goede gang van zaken dringen wij er nogmaals in deze brief bij u op aan om rond de tafel te gaan zitten, om de geprezen problemen het hoofd te bieden. Wij vertrouwen erop dat eventuele persoonlijke zaken opzij worden gezet, teneinde de studenten normaal, de opleiding te kunnen laten doorlopen zoals ze altijd bij de SEF gewend zijn geweest. Wij zien uit naar een uitnodiging hiertoe.

Hoogachtend, Monique, Pieter, Diepak, Ganpat, Renny Maduro, Gibi Cijntje, Marvis Koeiman, Paul van Bladel, Carl Camelia, en Liza Chong, Curaçao

www.versgeperst.com